ایلام باستان از زبان آمیت

پیر آمیت محقق برجسته و باستان شناس نامی داستان گویی بی نظیر از ایلام برای همه‌ی ماست. چه خوب تر اینکه این داستان را از زبان او و نوشتار او بدانیم.

بیستون ماورای اندیشه ها

آشنایی با پایگاه جهانی بیستون می تواند شما را به بخش بزرگ و ناشناخته ای از دنیای کهن هدایت کند، مسیری که در خود به شما عظمت ایران را نشان می دهد.

در جستجوی معبد اینشوشیناک

نمی توان شوش را بدون دیدن و یا شناختن این معبد بزرگ و زیگورات کهن شناخت، گویا زیگورات خود دریچه ای است به دنیای شوش قدیم و تمدن ایلام.

 

دیدار از بیستون می تواند برای هر کسی خارق العاده باشد، نزدیک شهر زیبا و تاریخی صحنه در کرمانشاه به شهر بیستون که می رسی نیازی به آدرس گرفتن از کسی نخواهی داشت، کوهی مقدس از دور تورا فرا می خواند ، کوهی که سراسر جذب نگاه آن خواهی شد و در خود از دورترین ایام تا زمان حال را  به امانت نگاهداشته است، همراه من می شوید در سفری به عمق این منطقه‌ی خاص تا با هم به گوشه ای از شکوه تاریخ ایران عزیزمان بنگریم. برای من فرصتی استثنایی بود تا از نزدیک کتیبه ها را لمس کنم و صبحی زیبا را برای همیشه‌ی عمرم بسازم. همراهان من مدیر این سایت جهانی و کاوه بودند، شاید برای کمتر کسی اتفاق بیافتد تا در این خلوت به دنیای گذشته سفر کند. دیدن این تصاویر و روایت من از این منطقه برایتان خالی از لطف نخواهد بود. 

سومر باستان

مقدمه    درکتاب های تاریخ هنر اوایل قرن گذشته هنوز یهودی‌ها به دنبال کلمه سومر می گشتند. هنر در آن دوره ناشناخته بود و از

مطالعه ی بیشتر

تاریخ ماد

تاریخ ماد یکی از شگفت انگیزترین زمانهایی است که ایران و جهان به خود دیده است با شناخت این دوره ی زمانی و پادشاهی مادها

مطالعه ی بیشتر
نمودار پیشرفت سایت آرکئوفشن
Contents 33%