سرزمین گمشده‌ي ارت

   شاید اکنون دیگر بدون مطالعه ی جیرفت نتوان به لایه های عمیق فرهنگ و تمدن بشر پی برد، موجی که با اکتشاف نا گهانی ناحیه‌ی جیرفت و منطقه‌ی حاشیه‌ی…

ادامه خواندن سرزمین گمشده‌ي ارت

تاریخ حفاری ها

 تاریخچه ی حفاری هابرای بسیاری از ما شاید مطرح باشد که چگونه دانشمندانی تحت نام باستان شناس به جستجو و کاوش در منطق های باستانی پرداختند و چگونه این نام…

ادامه خواندن تاریخ حفاری ها

شوش پیدایش سرزمین های باستانی اغلب به صورت تصادفی بوده اند اما داستان های زیادی در پس پرده ی آنها وجود دارد. با اکتشاف یک نقطه ی جدید باستانی قطعه ی…

ادامه خواندن

بیستون خاستگاهی از تمدن کهن

مقدمه | نویسنده مژگان خانمرادی  در دشت پهناور بیستون در طی هزاره ها و قرون متمادی مردمانی بوده اند که خوب می اندیشیدند ، خوب می ساختند و خوب می…

ادامه خواندن بیستون خاستگاهی از تمدن کهن

ایلامی های نخستین

آغاز ایلام از مصر باستان و اهرام مصر تا سرزمین‌های اعجاب برانگیز فلات ایران به هر سو بنگرید،‌ آثاری بیشمار و خارق العاده از دنیای قدیم به‌جای مانده است. آثاری…

ادامه خواندن ایلامی های نخستین