تاریخ حفاری ها

 تاریخچه ی حفاری هابرای بسیاری از ما شاید مطرح باشد که چگونه دانشمندانی تحت نام باستان شناس به جستجو و کاوش در منطق های باستانی پرداختند و چگونه این نام…

ادامه خواندن تاریخ حفاری ها

ایلامی های نخستین

آغاز ایلام از مصر باستان و اهرام مصر تا سرزمین‌های اعجاب برانگیز فلات ایران به هر سو بنگرید،‌ آثاری بیشمار و خارق العاده از دنیای قدیم به‌جای مانده است. آثاری…

ادامه خواندن ایلامی های نخستین