ایلامی های نخستین

آغاز ایلام از مصر باستان و اهرام مصر تا سرزمین‌های اعجاب برانگیز فلات ایران به هر سو بنگرید،‌ آثاری بیشمار و خارق العاده از دنیای قدیم به‌جای مانده است. آثاری…

ادامه خواندن ایلامی های نخستین