شوش پیدایش سرزمین های باستانی اغلب به صورت تصادفی بوده اند اما داستان های زیادی در پس پرده ی آنها وجود دارد. با اکتشاف یک نقطه ی جدید باستانی قطعه ی…

ادامه خواندن

ایلامی های نخستین

آغاز ایلام از مصر باستان و اهرام مصر تا سرزمین‌های اعجاب برانگیز فلات ایران به هر سو بنگرید،‌ آثاری بیشمار و خارق العاده از دنیای قدیم به‌جای مانده است. آثاری…

ادامه خواندن ایلامی های نخستین