سرزمین گمشده‌ي ارت

   شاید اکنون دیگر بدون مطالعه ی جیرفت نتوان به لایه های عمیق فرهنگ و تمدن بشر پی برد، موجی که با اکتشاف نا گهانی ناحیه‌ی جیرفت و منطقه‌ی حاشیه‌ی…

ادامه خواندن سرزمین گمشده‌ي ارت